สกสว.เปิดเวทีสะท้อนปัญหาอีอีซี จี้แก้ “ยากจน-แรงงานขาดทักษะ” | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สกสว.จับมือศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนปัญหาใหญ่พื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งความยากจน เหลื่อมล้ำ ภัยแล้ง ขาดทักษะแรงงานอีอีซี ความรุนแรงในครอบครัว เจ็บป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะมะเร็ง วันนี้ (30 ม.ค.2566) ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นางชลนภา ชื่นชมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว. กล่าวถึงแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567-2570 ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ว่า จะเน้นการมีส่วนร่วมและสานพลังกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอนาคต และพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ซึ่ง สกสว.จะนำข้อมูลในพื้นที่มาออกแบบแผน ววน. ด้านต่าง ๆ ให้ตรงเป้าหมายความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การศึกษาความต้องการในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และกลุ่มภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว พบปัญหายากจน-เหลื่อมล้ำ ผลการศึกษาจากโครงการปีที่ 1 พบว่าปัญหาสำคัญในภาคตะวันออก คือ ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ รวมถึงขาดทักษะแรงงานที่ตรงกับความต้องการ โดย จ.ระยอง มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง แม้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะสร้างรายได้ให้กับประเทศสูงถึงร้อยละ 21.14 ของรายได้ของประเทศ และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เนื่องจากขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่รายได้ของเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารรายเล็กกลับลดลง ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนทั้งในประเทศและทั่วโลก ทำให้ต้นทุนการผลิตผันแปรตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น อัตราป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดของคนไทย และยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตร้อยละ 26 ของทั้งประเทศในปี…

Read More

ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่เท่ากรุงเทพฯ แตกตัวออกมาจากขั้วโลกใต้! | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ มีส่วนทำให้ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่เทียบเท่ากับจังหวัดกรุงเทพฯ แตกตัวออกจากจากทวีปแอนตาร์กติกา หลังจากที่นักวิทย์ค้นพบรอยแตกมานานนับสิบปี ภาพถ่ายดาวเทียมของคณะกรรมการวิจัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment Research Council) เมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา เปิดเผยให้เห็นถึงภูเขาน้ำแข็งที่ขนาดยักษ์กำลังแตกตัวออกมาจาก “หิ้งน้ำแข็งบลันท์” (Brunt Ice Shelf) หิ้งน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 150 เมตรในทวีปแอนตาร์กติกา หรือขั้วโลกใต้ ขณะที่ ทางทีมนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยสำรวจแอนตาร์กติกอังกฤษ (British Antarctic Survey – BAS) กล่าวในรายงานเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ภูเขาน้ำแข็งลูกนี้เพิ่งแตกตัวออกมานั้น เป็นผลกระทบมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ในช่วงวันเพ็ญข้างขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นลมที่รุนแรงกว่าปกติ ไม่ได้มีต้นตอสาเหตุมาจากวิกฤตภาวะโลกร้อนแต่อย่างใด โดยนักวิทยาศาสตร์เรียกคลื่นในลักษณะนี้ว่า “คลื่นฤดูใบไม้ผลิ” ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฤดูกาลก็ตาม โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ค้นพบรอยร้าวบนหิ้งน้ำแข็งบลันท์ที่ค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 แล้ว ซึ่งมีการสังเกตและจดบันทึกขนาดของรอยร้าวที่เกิดจากคลื่นลมอยู่เป็นประจำผ่านระบบเครือข่ายดาวเทียมสำรวจโลก ก่อนที่ต่อมาในปี 2016 ทีมนักวิทย์ก็ได้ย้ายแคมป์ที่พักออกไปไกลจากจุดที่พบรอยร้าวประมาณ 23 กิโลเมตร เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย จนกระทั่งภูเขาน้ำแข็งได้แตกตัวออกมาจริง ๆ ซึ่งหน่วยสำรวจแอนตาร์กติกอังกฤษมีการคาดการณ์ขนาดไว้ที่ประมาณ 1,550 ตารางกิโลเมตร หรือ พอ ๆ กับขนาดพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (1,569 ตารางกิโลเมตร) เลยทีเดียว และกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก บริเวณแถบทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งการที่นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะภูเขาน้ำแข็งที่แตกตัวจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับภาวะโลกร้อนได้นั้น ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความแม่นยำของเทคโนโลยีดาวเทียมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ที่มาข้อมูล: SPACE.COMที่มาภาพ: Natural Environment Research Council“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech Source link

Read More

ข่าวรับอรุณ 30-01: “ตู่ไปชุมพร, ตร.ห้วยขวางรับแล้ว, ลุงไพโรจน์ ร่วมสู้จนนาทีสุดท้าย”

ช่องสำรอง ของ ช่องข่าวที่ถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงในประเทศไทย ขอเสนอ ข่าวรับอรุณ 30-01: “ตู่ไปชุมพร, ตร.ห้วยขวางรับแล้ว, ลุงไพโรจน์ ร่วมสู้จนนาทีสุดท้าย” – 00:00 ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และ สถานการณ์ต่างๆ ประจำวัน – 04:15 ข่าวสั้นประจำวัน เพื่อนของเรา

Read More

“อุ๊งอิ๊ง”ของขึ้น สวนกลับ “ไตรรงค์” ซัด ส.ว.วันชัย น่าอาย ไม่ให้เกียรติปชช. : Matichon TV

“อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร ของขึ้น! ถูกถามปม”ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” ซัดโกงทั้งตระกูล สวนกลับแค่วาทะการเมือง ใส่สี อัด “ส.ว.วันชัย” น่าอาย ไม่ให้เกียรติประชาชน หลังระบุแม้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ แต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะไม่สามารถรวมเสียงได้ #MatichonTV #ข่าวการเมืองมติชน #เพื่อไทย

Read More

จวนจะ80นั่งขายของชำในห้องเช่า! “จิต สันต์ฤทัย” อดีตดาราละครพื้นบ้าน ไร้เงาทายาท สู้หาเลี้ยงตัวเอง

#ข่าวดารา #จิต #สันต์ฤทัย ขอบคุณสำหรับการรับชม ===================== กดติดตามช่อง เพื่อไม่พลาดข่าวสาร **เกาะติดข่าวบันเทิง ข่าวดารา ดาราไทย ดาราต่างประเทศ ดาราเกาหลี gossips ซุบซิบ รูปภาพดารา ทันเหตุการณ์ทุกแง่มุม .โดยทีมงานทุกวัน บันเทิง

Read More

ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอไทย 30 ม.ค. 2566

· วิเคราะห์: อินโดนีเซีย ‘ประธานอาเซียน’ เผชิญแรงกดดันหนักให้จัดการกับเมียนมา · ‘เซเลนสกี’ ชี้ ยูเครนต้องการอาวุธมากขึ้นและเร็วขึ้น! · จีนกลับมาออกวีซ่าให้ชาวญี่ปุ่น หลังระงับ 3 สัปดาห์ · ปากีสถานเผชิญเหตุรถตกสะพาน-เรือล่ม คร่า 51 ชีวิต · ชุมชนไทยผวา! อาจงดจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ เหตุกราดยิงแคลิฟอร์เนีย Originally published

Read More

ผ่าเกม “ซ่อนไพ่” ! เพื่อไทย + พลังประชารัฐ

Ringsideการเมือง(29/01/65) ผ่าเกม “ซ่อนไพ่” ! เพื่อไทย + พลังประชารัฐ – ขอรัฐบาลใส่ใจ “ตะวัน-แบม” การต่อสู้เพื่อสิทธิ ไม่ไช่เรื่องไร้สาระ – สภาล่มแล้วไง ? “พรรคตู่” ไม่พร้อม ไม่ยอมยุบสภา – “จตุพร” จี้ “เพื่อไทย” พูดให้ชัด

Read More

10. สถาบันพัชสนันท์ อายแลช แอนด์ อายบราว อะคาเดมี่

10. สถาบันพัชสนันท์ อายแลช แอนด์ อายบราว อะคาเดมี่ สนใจจองเรียน สถาบันพัชสนันท์ อายแลช แอนด์ อายบราว อะคาเดมี่ ชื่อผู้ติดต่อ : อาจารย์มะปราง Address : ซอยเพชรเกษม98 เขตบางแค กทม. Tel : 098-792 2969,

Read More

🔴[LIVE] เงินทองของจริง วันที่ 30 มกราคม 2566

🔴[LIVE] เงินทองของจริง วันที่ 30 มกราคม 2566 – แก้หนี้ด้วยเทคนิค ‘การสร้างความหวัง’ – ระวังถูกหลอกโหลดสติกเกอร์ไลน์ จากมิจฉาชีพ ติดตาม รายการ “เงินทองของจริง” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด

Read More

สิ้นสุดการรอคอย น้องมาแล้ว ลูกชาย ดา เอ็นโดรฟิน เดนนิส ไทยคูน!!

#ข่าวดารา สิ้นสุดการรอคอย น้องมาแล้ว ลูกชาย ดา เอ็นโดรฟิน-เดนนิส ไทยคูน!! —ขอบคุณสำหรับการรับชม— ไม่พลาดข่าวบันเทิง รวมข่าวดารา นักแสดง แวดวงไฮโซ ข่าวอัพเดต วงการมายา Gossip ซุบซิบดารา รูปภาพดารา โดยทีมงานบันเทิงNEWS

Read More