เริ่มวันงาน เตรียมงาน แบบเป็นเรื่องเป็นราว

มาสตรีมมิ่งงานที่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ใช้เวลาเตรียมงาน set อุปกรณ์ทุกอย่าง 4-5 ชั่วโมง เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

#เป็นเรื่องเป็นราว #OBSStudio #Streaming

Related posts

Leave a Comment