"เบรลล์บล็อก" ผลงานเด็กไทยคว้ารางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์โลก


วันนี้ (7 พ.ย.2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โพสต์แสดงยินดีกับน.ส.พรพิสุทธิ์ ชินอมรพงษ์ น.ส.ฤทัยชนก แสงเงินอ่อน และน.ส.รมณ เจียมกิม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คว้ารางวัลเหรียญทองในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน The Innovation Week in Africa (#IWA 2021) เมื่อวันที่ 8-12 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้วยผลงานการพัฒนากระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา (เบรลล์บล็อก) จากขยะกล่องนมและยางพารา

สำหรีบ เบรลล์บล็อกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พัฒนามาจากขยะรีไซเคิลคือ กล่องนม UHT โดยใช้น้ำยางพาราธรรมชาติชนิดข้นต่อน้ำหนักของกล่องนม UHT แล้วทดลองขึ้นรูป พบว่ามีคุณสมบัติที่ดีมากเหมาะแก่การนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความทนทานต่อแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ภาพ:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภาพ:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จากขยะเหลือทิ้งสู่ผลงานเพื่อคนพิการ  

น.ส.พรพิสุทธิ์ หนึ่งในผู้ประดิษฐ์เบรลล์บล็อก บอกว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาจำนวน 191,965 คน ซึ่งแม้ว่าอาคาร สถานที่ หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ห้างสรรพสินค้าจะมีการติดตั้งเบรลล์บล็อก เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร ให้กับผู้พิการทางสายตา แต่บางครั้งการติดตั้งเบรลล์บล็อก ทำได้ยากเพราะภายในสถานที่ปิด มีการออกแบบสถานที่ และจัดวางเครื่องเรือน ตามรูปแบบที่ออกแบบเพื่อความสวยงาม ทำให้เกิดอุปสรรคในการติดตั้ง

เบรลล์บล็อกบางชนิดจะต้องมีการทำการรื้อถอน หรือขุดเจาะพื้นผิวเดิม เพื่อติดตั้ง ต้องใช้เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และอาจเป็นการรบกวนผู้ที่สัญจรไปมา

ภาพ:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภาพ:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ส่วน น.ส.ฤทัยชนก กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงคิดนวัตกรรมเบรลล์บล็อกที่มีความทนทานต่อแรง น้ำหนัก สภาพอากาศ มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีต้นทุนการผลิตและราคาที่ไม่สูงมาก ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งเพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา จะทำจากขยะกล่องนม ยางพารา เป็นขยะรีไซเคิลที่มาทำการแปรรูปอีกครั้ง ใช้น้ำยางพาราธรรมชาติชนิดข้นต่อน้ำหนักของกล่องนม UHTที่ผ่านการทำความสะอาด และปั่นละเอียดจนมีลักษณะเป็นเยื่อ ในอัตราส่วนของปริมาณยางพาราต่อน้ำหนักของกล่องนม

ภาพ:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภาพ:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

จากนั้นผ่านการทดลองขึ้นรูปในสูตรต่างๆ และพบว่ามีสูตรการผลิตบางสูตรที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆ เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี หากผลงานดังกล่าวมีผู้สนใจที่จะนำไปต่อยอด จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตในที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

 Source link

Related posts

Leave a Comment