ละครน้ำเน่า กับ นักแสดงยอดเยี่ยม

Ringsideการเมือง(25/01/65)

ละครน้ำเน่า กับ นักแสดงยอดเยี่ยม

รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

#Ringsideการเมือง

Related posts

Leave a Comment