“รถ 3 ล้อไฟฟ้า” ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เก่ารถ Audiบริษัทสตาร์ตอัป เยอรมัน-อินเดีย พัฒนารถ 3 ล้อไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เก่าของรถยนต์ Audi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

แบตเตอรี่รถยนต์เก่าอาจถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะเมื่อหมดอายุการใช้งาน แต่บริษัทสตาร์ตอัปเยอรมัน-อินเดีย ได้นำแบตเตอรี่เก่าของ Audi E-Tron มาชุบชีวิตใหม่ให้กับรถ 3 ล้อไฟฟ้า เพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่เก่านั้นสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และเพิ่มโอกาสการใช้งานรถขนส่งสินค้าสำหรับผู้หญิงในประเทศอินเดีย

Nunam เป็นบริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีสัญชาติเยอรมัน-อินเดีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่าให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทรถยนต์ Audi ในการพัฒนารถ 3 ล้อไฟฟ้า (E-Rickshaws) ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เก่าของรถยนต์ Audi E-Tron เพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่จากรถยนต์ไฟฟ้านั้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างไร หลังจากที่ครบรอบการใช้งานแล้ว

ความร่วมมือของ Nunam และ Audi เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เก่าที่ได้จากรถยนต์ระบบไฟฟ้าของ Audi E-Tron ว่าจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ซึ่งโครงการนี้ Nunam ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม Audi Environmental Foundation และได้ทำงานร่วมกับทีมงานของ Audi ในเมือง Neckarsulm เพื่อพัฒนารถ 3 ล้อไฟฟ้าตัวต้นแบบจำนวน 3 คัน

ผู้ผลิตได้พัฒนาให้รถ 3 ล้อไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยมลพิษออกมาน้อยที่สุด ด้วยการผลิตตัวรถจากวัสดุรีไซเคิล จนถึงการตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่ในจุดบริการของพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศอินเดีย เพราะต้องการหลีกเลี่ยงสถานีชาร์จพลังงานที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นอกจากโครงงานนี้ จะช่วยพัฒนาวิธีการใช้งานแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในอินเดีย ให้สามารถใช้รถ 3 ล้อไฟฟ้าขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือใช้สำหรับรับส่ง และยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าแบตเตอรี่เก่านั้นยังคงมีประโยชน์ หากนำมาปรับใช้งานได้อย่างเหมาะสม ก็จะยังคงมีประสิทธิภาพ และทำประโยชน์กับสังคมได้ต่อไป

ที่มาข้อมูลและภาพ: audi-mediacentertopgeardesignboom
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

Source link

Related posts

Leave a Comment